Podpůrná skupina pro rodiny a blízké osoby lidí s psychotickým onemocněním

Otevíráme novou podpůrnou skupinu!

Skupinu plánujeme otevřít od 13. března 2024.

Skupina je určena rodičům, partnerům, sourozencům a dalším příbuzným, známým a přátelům lidí s duševním onemocněním z okruhu psychotických poruch. Stěžejním smyslem setkávání je předávání teoretických i praktických informací, sdílení obav, nejistot a zkušeností za účelem porozumět dané nemoci a dozvědět se o možnostech pomoci. Setkání jsou bezpečným prostorem, kde se můžete v uspěchané době zastavit, načerpat energii a získat porozumění a podporu. 

Rádi se s Vámi setkáme, prosíme v případě zájmu se nám předem ozvěte na email: boudova.lenka@cdz6.cz, jandzik.michal@cdz6.cz nebo volejte na telefonní číslo: +420 774 804 925.

Rozpis tematických okruhů jednotlivých setkání:

BŘEZEN AŽ ČERVEN 2024

13.3. Co je psychóza (příčiny vzniku, příznaky, vývojové etapy, progrese onemocnění, mýty o psychózách, psychóza v práci či ve škole, vliv alkoholu a drog na psychotické onemocnění…)

27.3. Léčba a hospitalizace (smysl hospitalizace, medikace, její důsledky, vedlejší účinky apod.)

10.4. Rodina a psychóza (jednotlivé fáze, jako je šok, odmítání, atd. mluvit budeme o potížích s hyperkritičností k nemocnému či naopak s hyperprotekcí, sdílení otázek ohledně propuštění z hospitalizace a návratu do rodiny, atd. )

24.4. Volné téma (téma vzešlé z potřeb skupiny)

15.5. Rehabilitace a resocializace (smysl, možnosti, sociální problémy spojené s psychózou jako invalidní důchody apod. )

29.5. Rodina a psychóza (jednotlivé fáze, jako je šok, odmítání, atd. mluvit budeme o potížích s hyperkritičností k nemocnému či naopak s hyperprotekcí, sdílení otázek ohledně propuštění z hospitalizace a návratu do rodiny, atd. )

5.6. Léčba a hospitalizace (smysl hospitalizace, medikace, její důsledky, vedlejší účinky apod.)

19.6. Volné téma (téma vzešlé z potřeb skupiny)

 

Další informace ke stažení zde: Leták CDZ 6_Podpurná skupina_program